เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2564 รายละเอียด ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,140

Read more

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 รายละเอียด ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 13 ที่ /2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ คุณสมบัติทั่วไป

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา (ด่วน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. อัตราจ้าง : ปริญญาตรี 10,800

Read more

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 63 อัตรา

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 63 อัตรา รายละเอียด ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างวันละ 655 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท

Read more

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ประกาศวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้างดำเนินงาน

Read more