สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (มีความสามารถขับรถยนต์ได้)
1. จบปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2. มีความรู้ความสามารถและชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
3. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก