สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

1. ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2. ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอก ตรงตามประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราช บัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

1.ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านปากบาง อำเภอจะนะ
2. โรงเรียนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี
3. โรงเรียนบ้านป่ากอ อำเภอเทพา
4. โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ อำเภอเทพา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือตามที่ ก.พ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) มีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือ มุตะวัชชีเฎาะฮ (ระดับ 7) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มบริการ ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 1 อัตรา (โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ)
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
(2) ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่เกินอิสลามศึกษาตอนปลายหรือซานาวียะฮ (ระดับ 10) แต่ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัชชีเฎาะฮ (ระดับ 7) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จาก เว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 www.sk3.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

โหลดใบสมัครได้จาก เว็ปไซต์  http://www.sk3.go.th/news_1393